close
تبلیغات در اینترنت
رابطه هايي به سردي زمستان

مسایل زناشویی

برای مشاهده کل مطالب به قسمت عناوین مطالب مراجعه کنید.

رابطه هايي به سردي زمستان

رابطه هايي به سردي زمستان:

با اينکه سن و سالي از دايي حسن و زن دايي شهناز مي گذشت اما هيچ کس به ياد نمي آورد که آن ها را در صلح و آرامش ديده باشد.
دعواي زناشويي آن ها تمامي نداشت و فقط ترس از حرف مردم آن ها را به زور در کنار هم نگه داشته بود و همه مي دانستند که آن ها مدت هاست که به قول خودشان همديگر را تحمل مي کنند.
طلا ق عاطفي مساله اي نيست که بتوان به سادگي از کنار آن گذشت و ناديده اش گرفت چرا که يک جدايي خاموش است که به جان زوج ها افتاده و زندگيشان را از درون مي سوزاند. متاسفانه تعداد زن و شوهرهايي که در زير يک سقف زندگي مي کنند اما مدت هاست که دل هايشان از هم دور شده کم نيست.
دکتر علي اکبر حسن زاده را بارها در برنامه به خانه بر مي گرديم ديده ايم. اين روانشناس علت هاي ايجاد طلا ق عاطفي و راه هاي جلوگيري از آن را به زيباترين شکل بيان کرده که از نظرتان مي گذرد.
دکتر علي اکبر حسن زاده مي گويد: طلا ق عاطفي در جامعه ما روز به روز در حال گسترش است و هر روز به تعداد زن و شوهرهايي که بي هيچ علا قه اي در کنار هم زير يک سقف زندگي مي کنند افزوده مي شود.
اين استاد دانشگاه معتقد است: علت پيدايش طلا ق عاطفي در بين زوج ها اين است که طرفين شناخت درستي از اصول معنوي و ابعاد دروني طرف مقابل ندارند به اين صورت که يک دختر و پسر جوان وارد يک زندگي مشترک مي شوند بدون اين که حتي شناخت درستي در مورد روحيات جنس مخالف داشته باشند و اين مقوله باعث مي شود که چنين زوج هايي در زندگي موفق نشوند و زندگي را در ابعاد ظاهري و فيزيکي در نظر بگيرند و مولوي عزيز در اين باره مي گويد:
اي برادر تو همه انديشه اي
مابقي را استخوان و ريشه اي
دکتر حسن زاده با اشاره به اين مطلب مي گويد: متاسفانه اکثر ما در زندگي به دنبال استخوان و ريشه هستيم و نمي دانيم که استخوان و ريشه تغييرپذير است و دايم در حال تحول! وقتي ما به مسائل ظاهر طرف مقابل توجه مي کنيم بايد بدانيم که اين ظاهر با يک خبر خوش شاداب مي شود و با يک خبر بد در هم مي ريزد و بايد به ياد داشته باشيم که ابعاد وجودي فيزيکي روز به روز در حال تغيير است. سلول هاي جسمي هر روز در حال تغيير و تحول هستند و کم کم پيري را به دنبال خواهد داشت و اگر ما بخواهيم فقط به مسائل ظاهري و فيزيکي طرف مقابل توجه کنيم طبيعتا کم کم قافيه را مي بازيم.

 

بهانه گيري ها از کجا شروع مي شود:

وي گفت: از آن جا که اکثر زن و شوهرها شناخت درستي از خود پيدا نکرده اند و ماهيت خود را به خوبي نمي شناسند براي رسيدن به هدفي که نمي دانند چيست به دنبال بهانه مي گردند و به هر دري مي زنند تا به خواسته روحيشان برسند. تغيير و تحول در خانه و تزيينات خانه، جنگ و دعواي خانوادگي و... از آن جمله اند.
تمام اين جنگ اعصاب ها به اين دليل است که فرد به دنبال خودش مي گردد و چون خود را نمي يابد روز به روز بهانه گير تر مي شود.

 

چگونه خود را پيدا کنيم:

دکتر حسن زاده بر اين باور است که براي رفع مشکلا ت اول بايد خود را بشناسيم و تنها راه شناختن خود تفکر است.
دکتر مي گويد: برتري انسان نسبت به ساير جانداران تفکر اوست. وقتي ما تفکر مي کنيم لا يه هاي مغزمان باز مي شود و وقتي لا يه هاي مغز باز شود، در کوچه باغ هاي دروني ما به صورت اتوماتيک وار به روي ما گشوده مي شود و ما مي توانيم به درون خود سفر کنيم و ماهيت خود را از درون کشف کنيم.
اين استاد دانشگاه معتقد است: وقتي که ما ماهيت خود را کشف کنيم خواهيم دانست کيستيم و چيستيم و چگونه بايد باشيم.
دکتر حسن زاده گفت: حدود 7-8 سال پيش آماري در مورد طلا ق عاطفي در ايران وجود داشت که نشان مي داد آمار افرادي که بدون هيچ گونه مهر و محبتي در کنار هم زندگي مي کنند حدود 78 درصد است که اين رقم در حال حاضر افزايش يافته.
وي مي گويد: طلا ق عاطفي ربطي به سن و سال ندارد و نمي توان گفت در بين کدام رنج سني اين پديده نامبارک بيشتر رخ مي دهد اما آن چه مسلم است در ازدواج هايي که طي
17-18 سال گذشته تا کنون رخ داده طلا ق عاطفي بيشتر رخ داده است و اين مسائل به سختي زندگي و آب و نان ربطي ندارد و همه اينها بر مي گردد به اين که جوانهاي امروزي شناخت درستي از خود و طرف مقابل خود ندارند و اين مسئله به دليل اين است که پدر و مادرهاي ديروز، معناي زندگي را به فرزندانشان که جوانان امروز هستند به خوبي نياموخته اند و جوانها در يک نگراني به سر مي برند. جوانها بيشتر از آن که نگران واقعيت زندگي و خوشبختي و آرامش باشند نگراني هاي اقتصادي و تحصيلي و... دارند و اين امر درون آنها را آشفته کرده در نتيجه اين آشفتگي به زندگي آنها وارد مي شود و انرژي منفي را در فضاي خانواده پخش مي کند. اين روانشناس افزود: اين مسئله عدم اعتماد به نفس و خودباوري را در جوانها ايجاد مي کند و نتيجه بعدي آن کاهش آمار ازدواج است چرا که اين هيجانات منفي ديدگاه جوانان را نسبت به زندگي تغيير مي دهد و آن دسته از جوانان که اقدام به ازدواج مي کنند نيز از زندگي مشترک خود آنچنان که بايد و شايد لذت نمي برند.
اين ازدواج ها خواسته هاي روحي طرفين را ارضا نمي کند و همواره يک دلهره نهفته در اين ازدواجها به چشم مي خورد و اين دلهره ها سر منشا يک سري حرکات و رفتار منفي مي شود و وقتي چنين رفتاري پيش ميآيد به اصطلا ح «تو ذوق طرف مقابل مي خورد» و طلا ق عاطفي ايجاد مي شود.
دکتر حسن زاده مي گويد: آنچه در ازدواج اصل است، انگيزه با هم بودن و نيمه پنهان را پيدا کردن و با هم عجين شدن و از من ما ساختن است و اين اصل 90 درصد در زندگي زناشويي نقش دارد و جوانها بايد اين اصل را پيدا کنند و بدانند که در کنار هم قرار گرفتن ماهيت هاي خاص خود را دارد و انگيزه هاي ظاهري و بروني فقط 8 درصد در موفقيت زندگي نقش دارد.

 

اگر همسر شما زيباترين است:

دکتر حسن زاده معتقد است: اگر همسر شما از لحاظ ظاهري همه ترين ها را داشته باشد، به عنوان مثال زيباترين چهره و قد و قامت را داشته باشد فقط مي تواند 8 درصد معناي زندگي را در بر گيرد و 92 درصد باقي مانده در درون اوست.
او مي گويد: عشق و علا قه و ايمان و مسائل با هم بودن يک زوج، نگاهها و حرکات و رفتارها همه و همه از انگيزه دروني حاصل مي شود و کساني که به دنبال مسائل ظاهري هستند در واقع به دنبال بهانه هاي زندگي هستند و در زندگي اين افراد طلا خرج مطلا مي شود و کم کم جدايي روحي و رواني و عاطفي ايجاد مي شود و يواش يواش دو موجود بدون احساس و سرد در کنار هم زندگي مي کنند و معمولا فرزنداني هم به دنيا ميآورند.
اين استاد دانشگاه مي گويد: شايد اين سوال پيش بيايد وقتي عشق در بين زن و شوهري وجود ندارد پس چطور فرزنداني از آنها به وجود ميآيد اما بايد گفت مسائل فيزيکي و غريزي جداي از مسائل عشقي و عاطفي است و ممکن است 2 نفر سالهاي سال همديگر را تحمل کنند اما تا آخر عمر آنچنان که بايد و شايد لذتي از زندگي نمي برند. طلا ق عاطفي بدبختانه ترين حالتي است که ممکن است در زندگي يک زوج ايجاد شود.
اين مشاور در ادامه گفت: اصل رفتار ما از ماهيت انگيزه نشات مي گيرد. انگيزه ايده هاي خلا ق به وجود مي آورد و ايده هاي خلا ق جوانه هاي درخت زندگي هستند.
او مي گويد: انسان موجودي است فراتر از کل کائنات يعني اگر کل کائنات را يک طرف قرار دهيم و يک انسان را در طرف ديگر، آن يک انسان با کل کائنات و آنچه در زمين و آسمان است برابري مي کند.
بنابراين انسان که وجودش با کل کائنات برابري مي کند نمي تواند خود را با خانه و ماشين و ماديات سرگرم کند چرا که روح انسان بلند پرواز تر و تشنه تر از اين حرف هاست.
دکتر حسن زاده ادامه داد: خيلي از افراد هستند که از نظر مادي در رفاه کامل به سر مي برند اما شب ها با قرص خواب مي خوابند و روزها با داروي آرام بخش خود را آرام مي کنند.
وي معتقد است: اگر ما نيازها را در وجود خودمان پرورش دهيم خود به خود انگيزه ها را در وجود ما بيدار مي کنند بنابراين ما نبايد نيازها را در وجود خود سرکوب کنيم.
دکتر حسن زاده بر اين عقيده است که در جامعه ما مسائل زناشويي، مسائلي پشت پرده و پنهاني هستند و پدر و مادرها به فرزندانشان نمي آموزند که در پشت صحنه زندگي چه مي گذرد و معمولا تصور با هم بودن يک زوج را هم در ذهن خود مي کشيم و حتي به خود اجازه نمي دهيم به اين مسائل فکر کنيم چه برسد به اينکه بخواهيم راجع به آنها صحبت کنيم.
وي مي گويد: مسائل زناشويي بايد تبديل به يکي از واحدهاي معنايي زندگي شود و همانطور که ما راجع به ويتامين هاي غذا و انواع و اقسام لباس ها مي دانيم راجع به مسائل زناشويي نيز آموزش ببينيم و اين مسائل را در دبيرستان ها و دانشگاه ها خيلي وسيع تر از آنچه امروز تدريس مي شود، آموزش داده شود تا شاهد حجم وسيع طلا ق هاي عاطفي و محضري که بر اثر ناآشنايي زوج ها با مسائل زناشويي است نباشيم.
او گفت: بسياري از افرادي که براي مشاوره به من مراجعه مي کنند و از مشکلا ت اخلا قي و بدخلقي همسر نالا ن هستند نمي دانند که ريشه اصلي اختلا فاتشان ناآشنايي آنها با مسائل زناشويي است.
اين مشاور و روانشناس ادامه داد: متاسفانه اکثر زن و شوهرهاي جامعه ما پس از سال ها زندگي مشترک و تحمل همديگر هيچ اطلا ع درستي از مسائل جنسي ندارند و تصور مي کنند زندگي همان است که آنها تجربه مي کنند و روش ديگري براي ارتباط وجود ندارد و همه مردم به همين روش زندگي مشترک دارند.
او مي گويد: ما شرقي ها انسان هاي شريف و ماخوذ به حيايي هستيم و تصور مي کنيم مسائل پنهاني و پشت پرده زندگي بايد هميشه مسکوت باقي بماند و چنانچه مشکلي هم در اين زمينه وجود دارد نبايد مطرح شود تا مبادا پرده حجب و حياي بين طرفين فرو ريزد.

 

با همسرتان طور ديگري صحبت کنيد:

دکتر حسن زاده مي گويد: اکثر زوج هاي ما حتي نمي دانند که طرز نگاه کردن و صحبت کردن با همسر بايد به گونه اي خاص باشد نه به آن روشي که با همه افراد صحبت مي کنيم.
اين در حالي است که اکثر زن و شوهرها در طول روز حتي يکبار هم به صورت هم نگاه نمي کنند و حرف تازه اي براي گفتن ندارند و بسياري مواقع پيش مي آيد که زن و شوهرها با هم به پارک مي روند و ساعت ها کنار هم مي نشينند اما دريغ از کلمه اي حرف که بين آنها رد و بدل شود. در نتيجه دو موجود شريف و بي گناه قرباني اين ندانم کاري ها مي شوند و فرزنداني که در فضاي چنين خانواده اي رشد مي کنند با لطمات جبران ناپذيري به لحاظ روحي مواجه مي شوند.
او افزود: وقتي مسائلي اين چنيني بين زوج هاي جوان پيش مي آيد نمي توان گفت که آنها مي توانند روي کمک هاي فکري پدر و مادرهايشان حساب کنند، چرا که بين پدر و مادرها و فرزندان جامعه ما حريم خاصي وجود دارد و اگر به فرض مادري بخواهد دخترش را در مورد مسائل زناشويي راهنمايي کند فقط به مسائل بسيار سطحي و سربسته و روبنايي مي پردازد. از طرفي متاسفانه مراجعه به مشاور در جامعه ما جا نيفتاده و مردم تصور مي کنند که اگر کسي به مشاور مراجعه کند ديوانه است! در راديو و تلويزيون هم به هيچ وجه در مورد مسائل زناشويي آموزشي داده نمي شود در نتيجه نهفته ماندن اين مسائل در پشت پرده، مشکلا تي را ايجاد خواهد کرد که يکي از آنها طلا ق عاطفي است.

 

از دوستان خود مشورت نگيريد:

دکتر حسن زاده گفت: معمولا دخترها و پسرهاي جوان مجرد از دوستان متاهل خود در مورد کيفيت زندگي مشترک سوال مي کنند و مي خواهند از تجربيات آنها استفاده کنند اين در حالي است که هر فرد زندگي را از ديدگاه خود مي بيند. به فرض اگر يک مرد جوان متاهل از زندگي زناشويي خود رضايت نداشته باشد طبيعتا دوستانش را تشويق مي کند که هرگز ازدواج نکنند، اين مساله در مورد خانم هاي متاهل هم صدق مي کند بنابراين اگر از يک خانم متاهل بخواهيم که خصوصيات ذهني مردان را براي ما توصيف کند، بدون شک او خصوصيات همسر خود و عکس العمل هاي او را در شرايط مختلف بيان مي کند بنابراين طبق نظر و تجربه دوستانتان ازدواج نکنيد. چرا که اکثر افراد متاهل بعد احساسي قضيه را در نظر مي گيرند يا فقط منفي ها را بيان مي کنند يا مسائل مثبت را غيرکارشناسانه مطرح مي کنند.
دکتر حسن زاده بر اين باور است که عشق زماني از پناهگاه خود بيرون مي آيد که صلح و صفا بر زندگي زوج ها حاکم شود و تا زماني که آرامش در زندگي زوج ها به وجود نيايد عشق از مخفيگاه خود خارج نمي شود.

 

امان از دخالت اطرافيان:

وي مي گويد: يکي ديگر از مسائلي که طلا ق عاطفي را به همراه مي آورد دخالت کردن و دخالت دادن اطرافيان است. به عنوان مثال وقتي يک نوعروس به محض رخ دادن يک مشکل در زندگي زناشويي اش آن را از سير تا پياز براي دوست يا مادر و خواهرش تعريف مي کند طبيعي است آنها با برداشت هايي که خود از زندگي داشته اند نوعروس را راهنمايي خواهند کرد و مشکلا ت بعدي ايجاد خواهد شد.
دکتر حسن زاده معتقد است: زماني که زن و شوهر خود بر معناي زندگي مشترکشان حاکم باشند صلح و صفا زودتر حاکم خواهد شد و عشق زودتر از مخفيگاه خود خارج خواهد شد.
دکتر مي گويد: دو نفر که با هم ازدواج کرده اند بهتر از هر شخص ديگري همديگر را مي شناسند. يعني همسر يک شخص او را بهتر از پدر و مادرش مي شناسد بنابراين هيچ کس نمي تواند بهتر از خود زن و شوهر مشکلا ت آنها را حل کند.

دعواي زناشويي اصلا بد نيست:

دعواي زن و شوهري از قديم الا يام معروف بوده و ضرب المثل هايي هم در اين زمينه وجود دارد، قديمي ها مي گويند: «زن و شوهر دعوا کنند، ابلهان باور کنند» يا «زندگي زناشويي مثل هواي بهار است يک لحظه آفتابي و يک لحظه باراني».
دکتر حسن زاده مي گويد: دانشمندي گفته که اگر در زندگي زن و شوهري دعوا و بگوومگو رخ ندهد آن زن و شوهر بايد بلا فاصله از هم جدا شوند چرا که داد و فرياد کردن و دعوا بايد در زندگي زن و شوهر وجود داشته باشد، به خصوص در سال هاي اول زندگي چرا که 2 انسان از 2 فرهنگ مختلف و 2 عقيده و موقعيت جداگانه در کنار هم قرار مي گيرند و ادغام شدن اين دو در کنار هم سر و صداهايي را به همراه خواهد داشت.
اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: ممکن است در داد و فريادهاي بين زن و شوهر عبارات ناخوشايند و نامناسبي از سوي طرفين ايجاد شود. مثلا تا ديروز طرفين ادعا مي کردند که عاشق هم هستند اما در دعوا مي گويند که از همسر خود متنفر هستند اما زن و شوهرها نبايد اين حرف ها را باور کنند چون اين حرف ها و بگومگوها مانند سر و صداي رعد و برق هستند که باران رحمت را در پي دارند. بنابراين زن و شوهر بايد در پس هر دعوا در انتظار باران رحمت باشند و فورا چمدان خود را جمع نکنند و عازم خانه مامان جون نشوند!

 

بعد از دعوا:

دکترمي گويد: اگر دلتان مي خواهد بعد از دعوا از خانه بيرون برويد هيچ اشکالي ندارد حتي اگر خيلي عصباني هستيد مي توانيد در را هم محکم بکوبيد بعد به پارک برويد و کمي قدم بزنيد و بعد از يکي دو ساعت که اعصابتان آرام شد و فشارهاي روحي و رواني و عاطفيتان کاهش يافت دوباره به خانه بياييد. در اين صورت دو حالت وجود دارد يا در وهله اول با لبخند همسر خود مواجه خواهيد شد يا مدتي در سکوت سپري خواهد شد و خود به خود آشتي شيريني و لذت بخشي پيش خواهد آمد.
اما با تمام اين حرف ها دکتر مي گويد: سعي کنيد مدت طولاني با هم قهر نکنيد چرا که طولاني شدن قهر زن و شوهر باعث مي شود فاصله اي بين آنها ايجاد شود و اين فاصله ها مي تواند مقدمه اي براي ايجاد طلاق عاطفي شود.
او مي گويد: بهترين قالبي که مي تواند در زندگي زناشويي ايجاد شود سکوت به موقع است. اگر ما ياد بگيريم که به موقع سکوت کنيم و در سکوت خود بينديشيم که چگونه سخن بگوييم مسلما جملات زيبا و متفکرانه اي را بيان خواهيم کرد چون در هنگام سکوت اتم ذهن شکافته مي شود و جملات زيبايي شکل مي گيرد.
دکترحسن زاده معتقد است: لزومي ندارد زن و شوهر وقتي به هم مي رسند جزئيات تمام اتفاقاتي که در طول روز برايشان پيش آمده براي هم تعريف کنند چرا که ما براي اداي يک کلمه نيازمند صرف انرژي فراوان هستيم، حال تصور کنيد که بخواهيم دائم انرژي خود را صرف صحبت هاي غيرضروري کنيم.
او مي گويد: يکي از مسائلي که باعث مي شود ما خيلي راحت ماهيت خود را ببازيم و شخصيت خود را بفروشيم اين است که باري به هر جهت حرف مي زنيم. گاهي اوقات در سکوت مي توان نگاهي عاشقانه به همسر انداخت که به اندازه چندين دوستت دارم ارزش دارد.

 

کتاب زندگي خود را تند تند ورق نزنيد:

دکتر حسن زاده معتقد است: يکي از مسائل مهمي که باعث ايجاد طلاق عاطفي مي شود اين است که بعضي از زوج ها در مورد روابط زناشويي با افراط و تفريط مواجه شده و گاهي مواقع پيش مي آيد که اصطلاحا از آن طرف پشت بام مي افتند. به عنوان مثال وقتي دو جوان ازدواج مي کنند پس از عقد تمام پرده هاي حقيقت وجود خود را مي کشند و مي خواهند يک روزه تمام هنرهايي که در وجود خود دارند را به طرف مقابل ارائه دهند اين در حالي است که همسران هميشه بايد در زندگي حرف تازه اي براي گفتن داشته باشند و هر روز هنر جديدي را براي هم رو کنند به طوري که حتي پس از گذشت 30 سال از زندگي مشترک مسائل تازه اي براي بازگو کردن داشته باشند.
وي مي گويد: اصولا انسان ها تنوع طلبند و اين تنوع طلبي در آقايان بيشتر است لذا اين هنر خانم هاست که با ظرافت و درايت خود در همه شئون زندگي تنوع ايجاد کنند و همواره همسر خود را غافلگير کنند.

 

فکر کنيد که همسر شما بهترين مخلوق است:

او بر اين باور است که زن و شوهر ها بايد همواره در زندگي به دنبال خلاقيت هاي نو باشند اين در حالي است که متاسفانه اکثر زن و شوهرها آنقدر خود را غرق در مسائل حاشيه اي مي کنند که هيچ انرژي براي اين مسائل باقي نمي ماند در حالي که 90 درصد انرژي يک زوج بايد صرف خلاقيت براي بهبود زندگي زناشويي شود.
دکتر خطاب به همسران مي گويد: وقتي همسر شما از سر کار به منزل باز مي گردد بايد اينطور تصور کنيد که بهترين موجود خلقت جهان به سراغ شما خواهد آمد يعني بايد آنقدر به همسرتان ايمان داشته باشيد که او را بهترين موجود در بين مخلوقات خدا ببينيد و به اين فکر کنيد که خداوند چقدر شما را دوست داشته که چنين کسي را نصيب شما کرده بنابراين تمام همسران بايد اين باور را در ضميرشان کشت کنند تا در آينده رشد کند و به تمام وجودشان ريشه بدواند تا از شکوفه هاي زيبا و ميوه هاي خوش رنگش بهره ببرند.

 

با هم بازي کنيد:

اين روانشناس بر اين باور است که زندگي زناشويي نبايد يک شکل رسمي و جدي به خود بگيرد بلکه زندگي زناشويي بايد سرشار از خلاقيت و بازي باشد و زن و شوهر بايد مانند دوران کودکي بازي هاي مختلف را تجربه کنند تا بدانند کدام بازي زندگي آنها را بيشتر خرسند مي کند تا همواره از آن تکنيک ها استفاده کنند.
دکتر مي گويد: وقتي تصورتان نسبت به همسرتان مثبت باشد، تمام وجود شما سرشار از انرژي مثبت خواهد شد و هر کس شمارا ببيند شور زندگي را در چشمان شما درک خواهد کرد.

 

چطور همسرمان را بشناسيم؟

دکتر حسن زاده گفته بود که اولين گام موفقيت و خوشبختي در زندگي زناشويي شناخت طرف مقابل است، حالا او راه هاي شناخت را توضيح مي دهد و مي گويد: شناخت اين نيست که ما يک گوشه بنشينيم و طرف مقابل را نگاه کنيم و بخواهيم او را بشناسيم چرا که همسر ما هم مثل هر آدم ديگري دو دست و دو پا و دو چشم و دو گوش دارد.
اين که نشد شناخت! و نيازي به انرژي ندارد و مي توان ظرف يک هفته زندگي تمام رفتارهاي ظاهري همسر را درک کرد!
وي معتقد است: نمي توان با جملات و رفتارهاي مختلف عکس العمل همسر را ديد و تصور کرد که اينها راه هاي شناخت اوست. ما موش آزمايشگاهي براي خود استخدام نکرده ايم که هر بار رفتاري نشان دهيم تا ببينيم عکس العمل او چيست؟ يک همسر باهوش با آرامش و عشق خود مي تواند روان طرف مقابل را آنقدر مشغول کند، او را با مهر و محبت و عاطفه بمباران کند که او ناخودآگاه گوهر وجود خود را ظاهر کند.
اين استاد دانشگاه مي گويد: نمي توانيم بدون هيچ ارائه هنري از همسرمان توقع داشته باشيم که براي مان هنرنمايي کند.

 

همسر خود را به صورت يک فرمانروا ببينيد:

دکتر حسن زاده مي گويد: در زندگي بايد مثل آب جويبار روان بود يعني وقتي يک مرد از خانه خارج مي شود افکار همسرش را عقيم نگذارد. براي روح تشنه او يک يادگار به جا بگذارد يک لبخند، يک نگاه عاشقانه يا يک بوسه. چرا که انسان ها از يک لحظه بعد خود بي خبرند شايد اين خارج شدن از خانه بي بازگشت باشد.
همواره در حين جدا شدن از همسر به گونه اي جدا شويد که گويا ديگر او را نخواهيد ديد، اين مساله باعث مي شود براي بازگشت شما ميراثي باقي بماند.
او گفت: طوري با همسر خود رفتار کنيد که انگار او فرمانرواي شهر زندگي شماست و به گونه اي با او خداحافظي کنيد که انگار چند ساعتي از محضر ملکه زندگي خارج مي شويد در اين صورت است که با هورمون عشق خانه را ترک خواهيد کرد و وقتي مرد با دل خوش از خانه بيرون برود مي تواند کوه را از جا بکند و اينجاست که برکت وارد زندگي مي شود.
دکتر مي گويد: در طول روز به همسر خود زنگ بزنيد و طي اين تماس هاي تلفني از هم گله نکنيد براي گله کردن وقت بسيار است.

 

نقش خانم ها پررنگ تر است:

دکتر بر اين باور است که خانم ها در زيباتر کردن زندگي نقش مهمتري دارند چرا که خداوند هنرهاي همسرداري را در وجود خانم ها بيشتر از آقايان گنجانده، بنابراين خانم ها بايد هنر وجود خود را کشف کنند و آن را پرورش دهند. خانم ها بايد کاري کنند که مثل آب جوبيار در روان همسرشان جاري شوند.

 

حساب کشي نکنيد:

دکتر حسن زاده يک نصيحت دارد و آن اين است که با همسرتان مقابله به مثل نکنيد و با خود نگوييد «مگر او فلان کار را براي من انجام مي دهد که من براي او انجام دهم؟!» شما پيش قدم شويد و با رفتار خود به او آموزش دهيد.
او معتقد است: اگر همسران با روانشناسي هم آشنا باشند هيچ گاه طلاق عاطفي در زندگي آنها رخ نخواهد داد و کنترل ذهن و معيارهاي وجود همسر شما به دست شما خواهد افتاد و شما مي توانيد روح همسرتان را در جهت تعالي تسخير کنيد و همچون دو کبوتر سفيد تا اوج آسمان عشق پرواز کنيد و اين مساله هيچ خرجي برايتان نخواهد داشت، کافي است کمي فکر کنيد.

 


+ نوشته شده درساعت توسط صادق لطفی | | تعداد بازدید : 384

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ